Media Coverage

Biz Kids Bazaar - 2014

Publication : Gujarat Samachar

Press Conference - 2013

Publication: Divya Bhaskar / Karnavati Express / Prabhat / Aaj Kaal / Manavmitra / Western Times / Surya Kaal / Alpviram / Lokmitra / Gujarat Vaibhav / Gandhinagar Samachar / Jai Hind / Capital Kranti - Dainik / Satellite Samachar / Aakrosh 

Date: 20/11/2013